Bu proje, İtalyan asıllı kollektif ‘Göç Eden Peyzajlar’ (Paesaggi Migranti) ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ebru Bingöl ve farklı disiplinlerden oluşan profesyonellerden oluşan ekipleri arasındaki işbirliği projesidir.

 

İkili,kolektif tarafından İtalya'nın Pennabilli kentinde düzenlenen, peyzaj üzerine multidisipliner araştırmaları denemeyi ve insan ve doğa arasındaki ilişkiler aracılığıyla yerin anlamını sorgulamayı amaçlayan bir çalıştayda buluştular.

PEOPLE

EBRU BINGÖL

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Araştırma konularım arasında arazi ve bağlam, kamusal alan tasarımı, arazi sanatı yer alıyor ve bu konularla ilgili ulusal ve uluslararası atölye çalışmaları ve konferanslara katıldım. TÜBİTAK tarafından verilen bir burs ile Technical University of Delft'te (Hollanda) misafir araştırmacı olarak bulundum. Birçok kentsel tasarım projesine danışmanlık yaptım ve bazı ulusal tasarım projelerinde ödüllerim bulunmaktadır. Doğanın içinde olmayı ve insan ve peyzajın arasındaki ilişkiyi gözlemlemeyi severim. Şahsen, kendimi daha çok disiplinlerin arasında ve bilim ile sanatın arasında bir kesişme noktasında  konumlandırıyorum.

FLAVIA VANNI

Bir sanat tarihçisiyim ve Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz'in Ortaçağ Sanat tarihi üzerine çalışan bir doktora öğrencisiyim. 2019-2020 akademik yılında Dumbarton Oaks'ta (Harvard Üniversitesi) Genç Araştırma Görevlisi olarak çalıştım, 2018 ve 2017'de Birmingham Üniversitesi'nde Geç Antik Çağ ve Orta Çağ arasında Akdeniz'in tarihi ve toplumu üzerine seminerlerde dersler verdim. "At the Crossroads of Empires" ın bir üyesi olarak Montecorvino Rovella'daki (Salerno) Sant’Ambrogio kilisesinin boyalı dekorasyonunu inceliyorum. Araştırmam hakkında daha fazla bilgi için: https://bham.academia.edu/FlaviaVanni

MARCO PIO MUCCI

Çalışmam, doğduğum yerin periferik durumuna güçlü bir şekilde yansıyan çizime dayanıyor. Sanatçılarla işbirliği yaptığımız ortak bir yayınevi olan Sgomento'nun kurucu ortağı olarak çalışıyorum. Şu anda Fondazione Eduardo De Filippo'da Francesco Tenaglia küratörlüğünde Piero Golia'nın çalıştığı bir gösteri projesinde yer alıyorum. Benim işim bir müdahale, resim sanatı ve anlatı çalışmasıdır ve bu uygulama Castiglioni galerisi "Risorgeremo" daki ilk sergimle başladı.

MUSA BAĞ

 

Doğduğum ve yaşadığım şehir olan Antakya’da resim lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans eğitimi aldım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Resim ve Heykel Bölümlerinde birçok dersi asiste ettim. Birçok ulusal ve uluslararası sergiye katıldım. Özel sektörde grafik tasarımı ve logo tasarımı üzerine çalışmalarım oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Sanatın farklı alanlarında (resim, heykel, grafik) çalışmalar üretimi yanında, zanaat (mobilya tasarımı, deri imalatçılığı, aydınlatma tasarımları) alanında da üretim yapabilme yetisine sahibim.

VINCENZO MEOLI


Kolektif Paesaggi Migranti'nin kurucu ortağı olarak, peyzajı ve tanımlarını anlamada topluluk odaklı nedenselliklerden ve tasarım odaklı düşünceden etkilenen bir tasarımcıyım. Kültürel projeler ve mekan oluşturma girişimlerinde deneyimim var ve profesyonel deneyimimi, yerel kurumlar ve kamu uygulamaları adına kültür lideriı ve katılım uzmanı olarak çalışarak, iletişim stratejilerine, topluluk oluşturma ve kentsel tasarım sosyokültürel bağlamlarda eğitim projelerine odaklanarak İngiltere (Birleşik Krallık)'a taşındım.

ERINC ULUSOY

1985, Ankara’da doğdum. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldum. 2006 yılından bu yana çektiğim kısa filmler ve belgeseller ile ulusal ve uluslararası festivallerde gösterimler aldım ve bu festivallerin bazılarından çeşitli ödüllere ve mansiyonlara layık görüldüm. Öte yandan video sanatı üzerine yaptığım çalışmalar ile çeşitli güncel sanat etkinliklerinde sergilemelere davet edildi. 2019-2020 akademik yılı ile birlikte, benim için değerli bir döneme başladım. Kamu ve Özel üniversitelerinde sinema-tv ve video sanatı dersleri vermeye başladım. Kurduğum Kelle Koltukta isimli marka ileçalışmalarıma Ankara merkezli, uluslararası olarak devam etmekteyim.

ALESSANDRO CARABIA


Birmingham Üniversitesi'nde Bizans Liguria arkeolojisi üzerine çalışan üçüncü sınıf doktora öğrencisiyim. Bununla birlikte, her şey ben çocukken Indiana Jones filmleri ve Etrüsk nekropolüne yapılan okul gezilerinin karışımıyla başladı. Jüstinyen yönetiminde doğu Bizans sınırında bir tezle sonuçlanan Geç Antik ve Erken Bizans çalışmaları dünyasının büyüsüne kapıldığım Siena Üniversitesi'nde daha akademik bir bakış açısı kazandı. Ticari sektördeki bir yıllık deneyiminin ardından farklı bir bakış açısı ve yeni bir proje ile akademiye dönmeye karar verdim.

IREM INCE KELLER

İllüstratör, akademisyen ve şehir plancısıyım. 1988’de İstanbul’da doğdum. Şu anda İsviçre’de yaşamakta ve Lozan Üniversitesi'nde coğrafya alanında doktora yapmaktayım. Doğal ve kentsel peyzaj üzerine yaptığım çizimler ile 2016 yılında Kent / 3 karma sergisine katıldım. Aynı yıl, Tuna Nehri üzerinde yaptığım bir illüstrasyon ile "Uluslararası Tuna Nehri Günü Grup Resim ve Fotoğraf Sergisinde” yer aldım. 2019 yılında ilk çocuk kitabı illüstrasyonum yayınlandı. Çizimlerime "makemystorycard" markası altında devam etmekteyim.

TUĞÇE TEZER

MSGSÜ ŞBP Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisiyim. Akademik alanda, şehircilik, yerleşme tarihi, kentsel morfoloji, tarihsel coğrafya ve arkeoloji üzerine seminer, bildiri, makale ve kitap bölümlerim bulunuyor. Türkiye’de ve yurtdışında atölyelerde, seminer ve çalıştaylarda katılımcı/organizasyon ekibi üyesi olarak bulundum. Lisans eğitimimi “Haydarpaşa Gar ve Liman Alanı’nın Dönüşümü” (2010, YTÜ, bölüm birinciliği), Yüksek Lisans eğitimimi “Floransa kent biçiminin köprüler etkisinde değişimi” (2013, YTÜ, TUWien), Doktora eğitimimi “Yerleşme Tarihi Çalışmaları İçin Bir Çerçeve: Antakya Örneği” (2019, MSGSÜ) başlıklı tezimle tamamladım. MSGSÜ hakemli dergisi “Tasarım + Kuram” ve “IJEAD” uluslararası hakemli dergisinin editör ekibindeyim. Eskiz ve suluboya, özel ilgi alanlarım.

ALIM KORAY CENGIZ

İstanbul doğumluyum, ebeveynlerimden dolayı biraz da İzmirliyim. Lise yıllarına kadar Adana şehrinde yaşadım. Yaklaşık olarak 26 yıldır da Antakya Hatay’da yaşıyorum. Lisans eğitimim İngiliz Dili Eğitimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım ise Sosyal Antropoloji alanında oldu. Sosyal Antropoloji alanındaki çalışmalarımın birçoğu Hatay kentiyle ilgili. Çalışma konularım genellikle etnisite, kimlik, müzik, dinler ve beslenme üzerine. İşim gereği sosyal ağları ve ağ kurmayı seviyorum. Hatay Sosyal ve Kültürel Kalkınma Derneği adlı merkezi Antakya olan bir derneğin başkanlığını yürütüyorum. Avrupa Antropoloji Derneği, Türkiye Fütürizm derneği, Halkbilim Araştırmaları Derneği üyesi ve Uluslararası Halkbilim Araştırmaları dergisi editör kurulunda yer alıyorum.

 

© FLOW TALES

info@flow-tales.com